பட்டிக் காட்டிலிருந்து பட்டிணம் போனோம்

படிக்க,

 

விட்டில் பூச்சாய் வெளிநாடு போனோம்

பிழைக்க,

 

ஆனா, தமிழனாகிய நாங்கள்,

 

மலேசிய    போனாலும்

மதுரைத் தமிழ் பேசுவோம்,

 

கொரியா போனாலும்

கோவைத் தமிழ் பேசுவோம்,

 

சிங்கப்பூர் போனாலும்

சென்னைத் தமிழ் பேசுவோம்,

 

இங்கிலாந்து போனாலும்

ஈழத் தமிழ் பேசுவோம்,

 

தாய்வான்    போனாலும்

திருநெல்வேலி தமிழ் பேசுவோம்,

 

எந்த தேசம் , கண்டம் சென்றாலும்,

கொங்குதமிழ் மறவோம்.

 

தமிழ் எங்கள் மொழி அல்ல,

ஒவ்வொருவரின் அணுவில் கலந்திட்ட உணர்வு.

அருள் பாலாசி வேலு 

By admin Dec 27, 2013 no responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

பின் தொடர!


Hit Counter by technology news