ஈன்றெடுத்த தாய்மடி

ஈரேலு மாதங்களில் கொஞ்சிப்பேசிய  தமிழ்மடி

இரண்டும் நீடுழிவாழும் தமிழகமடி

கனப்பொழுது கூட மறஇயலாத இவைகளைத்தாண்டி

புதிதாய் கற்க, சுயமாய் நிற்க ஒரு களம்தேடின போது

உச்சிமுகர்ந்து, இருகரம் நீட்டி வரவேற்று

சிற்பிக்குள் முத்தாய் தானும் வளர்ந்து

விதையாய் வந்த நம்மை விருச்சகமாய்

வளர்த்துவிட்டது தரணி போற்றும் தாய்வான் !!!

இந்த அழகியதீவில் தமிழுக்கு சங்கம்

என்னே ஒரு உள்ளம் உவகை  கொள்ளசெய்யும் செய்தி

இந்தநாள் சங்கத்தின் துவக்கவிழா

இன்று முதல்

மொழியும் ,பண்பாடும்,கலாச்சாரமும்

வளர்வதக்கான  நம்முயற்சிகள் இரட்டிப்பு ஆகட்டும்

பிறமொழி நண்பர்களுக்கும்  தமிழின் இனிமையை எடுத்துச்சொல்வோம்

நேரம் ஒதுக்கி பிறமொழி கட்டுரைகள் கவிதைகள் சொய்திகளை

தமிழில் மொழி பெயர்போம்

வாழ்க தமிழ் !!! வளர்க தாய்வான் தமிழ் சங்கம் !!!

சுரேஷ்குமார் மந்திரியப்பன்

உதவி பேராசிரியர்

சுவான் பல்கலைக்கழகம், தென் கொரியா

By admin Dec 27, 2013 no responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

பின் தொடர!


Hit Counter by technology news