/ நிகழ்வுகள்

 

தைவான் தமிழ்ச் சங்கத்தின்

இனிய பொங்கல் மற்றும் திருவள்ளுவர் தின

வாழ்த்துக்கள்.

இன்று திருவள்ளுவர் விருது பெறும் முதல் சீனக்கவிஞர் 

முனைவர் யூ-சிக்கு வாழ்த்துக்களை  தெரிவிப்போம் 

பின் தொடர!


Hit Counter by technology news